Achtergrondfoto van het Soesterduinenbos
Privacyverklaring - Inwonerpanel Soest

Algemeen
Inwonerpanel Soest is het marktonderzoekspanel van de gemeente Soest dat in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos is opgezet en door die laatste partij wordt beheerd. In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe de gemeente Soest gegevens gebruikt.

Doeleinden verzamelen gegevens
Bij registratie op de website wordt gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens worden door de gemeente Soest gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden. In de onderzoeken waar de gemeente Soest u voor uitnodigt, wordt gevraagd om uw mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door Ipsos gebruikt voor analysedoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren.

Inwonerpanel Soest richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat de gemeente Soest u uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. U mag zelf bepalen of u deelneemt aan de onderzoeken. U bent vrijwillig lid van het inwonerpanel en u kunt uzelf altijd uitschrijven op de website.

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan je browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies worden gebruikt om uw deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat u niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden, waarbij uw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. U kunt een cookie ten alle tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Meer informatie hierover kunt u terug vinden op onze cookieverklaring.

Bescherming van de gegevens
De gemeente Soest en Ipsos dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau Ipsos. Ipsos is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht de gemeente Soest te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. De gemeente Soest zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u de gemeente Soest verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

Contact
Indien u een vraag of een klacht heeft over deze website neem dan contact op met info@inwonerpanelsoest.nl.

Hosting en uitvoerende partij
Ipsos is een onafhankelijk marktonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses van Inwonerpanel Soest. Al het onderzoek dat Ipsos uitvoert wordt niet alleen in lijn met bestaande wetgeving uitgevoerd, maar ook op basis van de richtlijnen en bepalingen van ICC/Esomar International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics en de Esomar’s Data Protection Checklist. Daarnaast voert Ipsos onderzoek uit in lijn met Verordening (EU) 2016/679, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG biedt bescherming voor de privacy van respondenten. Deze bescherming is in overeenstemming met Ipsos’ zakelijke behoeften als bedrijf, waarbij robuuste maatregelen voor databescherming het uitgangspunt zijn, om vertrouwen en zekerheid te creëren zodat respondenten hun gegevens aan Ipsos kunnen verstrekken.  

Tot slot, Ipsos is ISO 27001 gecertificeerd, waarmee wordt gegarandeerd dat de informatiebeveiliging van Ipsos op orde is en de persoonsgegevens van respondenten ook vanuit technisch oogpunt beschermd zijn.

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Privacyverklaring aan te brengen. Op de algemene voorwaarden en het gebruik van Inwonerpanel Soest is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.